Sælger betingelser

1 Danne aftale

Denne Pilly møbelaftale (denne “Aftale”) skal regulere og gælde i alle henseender for de specifikke møbelgenstande, der er identificeret på “Vareindsendelse”-siden på webstedet (defineret nedenfor) (hver en “Vare”) af den enkelte eller enhed, der leverer hver sådan Vare ( “Sælger” eller “du”) til Pilly. Pilly og sælgeren refereres hertil hver især som en “Part” og samlet som “Parterne”.

Denne aftale kan udføres ved at vælge afkrydsningsboksen. Ved at vælge afkrydsningsboksen underskriver du denne aftale elektronisk. Du accepterer, at din elektroniske underskrift er det juridiske tilsvarende af din manuelle underskrift på denne aftale. Ved at vælge afkrydsningsboksen samtykker du til at være juridisk bundet af aftalens vilkår og betingelser. Du accepterer endvidere, at din brug af en tastaturknap, mus eller andet enhed til at vælge et element, knap, ikon eller lignende handling eller på anden måde at give Pilly instruktioner via webstedet, eller ved at få adgang til eller foretage enhver transaktion vedrørende enhver aftale, bekræftelse, samtykke vilkår, oplysninger eller betingelser udgør din underskrift (herefter kaldet “E-Signature”), accept og aftale, som om du faktisk havde underskrevet det skriftligt. Du accepterer også, at ingen certifikationsmyndighed eller anden tredjepartsverifikation er nødvendig for at validere din E-Signature, og at manglen på sådanne certifikationer eller tredjepartsverifikationer på ingen måde vil påvirke gyldigheden af ​​din E-Signature eller nogen resulterende kontrakt mellem dig og Pilly.

Ændringer af aftalen. Denne aftale kan til enhver tid revideres af enhver årsag, og vi kan give dig bekendtgørelse om disse ændringer ved enhver rimelig metode, herunder ved at offentliggøre den reviderede version af aftalen på hjemmesiden. Du kan bestemme, hvornår vi sidst opdaterede denne aftale ved at henvise til “Senest opdateret” overskriften øverst på denne aftale. Ved at bruge hjemmesiden efter offentliggørelsen af ændringer i denne aftale accepterer du sådanne ændringer. Du accepterer at bruge hjemmesiden til lovlige formål kun på en måde, der er i overensstemmelse med alle gældende love og regler. Enhver brug af hjemmesiden på en måde, der er i strid med denne aftale, anses for uautoris, og brugeren kan blive pålagt civile eller strafferetlige sanktioner. Vi anbefaler stærkt, at du periodisk besøger denne side på hjemmesiden for at gennemgå denne aftale.

2 Sælgers brug af Pilly.dk -webstedet

Sælgers salg af varer gennem hjemmesiden kræver, at sælgeren indtaster visse oplysninger og træffer visse valg i forbindelse med denne aftale gennem hjemmesiden. Sælgers brug af hjemmesiden skal være underlagt Pilly.dk hjemmesidens vilkår for brug (“vilkår for brug”), som er hermed inkorporeret i denne aftale. Hver kapitaliseret term, der bruges men ikke er defineret i denne aftale, skal have den betydning, der tilskrives sådan term i vilkårene for brug. I tilfælde af konflikt mellem denne aftale og bestemmelser andre steder i vilkårene for brug, skal denne aftale have forrang.

3 Afhentning af varer

a. Pilly vil hente hvert enkelt element på den placering og det tidspunkt, som parterne kan blive enige om via hjemmesiden (en “hentedato”).

b. Hentestedet skal være inden for den serviceområde, der er angivet på hjemmesiden (det “nuværende serviceområde”), på dagen, hvor denne aftale underskrives. Hvis hentestedet er uden for det nuværende serviceområde, er denne aftale gørlig af Pilly, før afhentning finder sted, ved Pilly meddelelse herom til kunden.

c. Sælgeren kan annullere eller ændre tidspunktet for afhentning når som helst før kl. 17:00 lokal tid 2 dage før den planlagte hentedato. For eksempel, hvis sælgeren planlægger en hentedato på en onsdag, for at annullere denne aftale, skal sælgeren underrette Pilly senest kl. 17:00 lokal tid på mandag, at aftalen skal annulleres.

d. Det er Sælgers ansvar at give Pilly alle væsentlige oplysninger om en vare eller en vares afhentning, uanset om spørgsmålene på webstedet specifikt beder om disse oplysninger. Selvom Pilly har gjort sit bedste for at bede om alle de oplysninger, der sandsynligvis vil være vigtige om en vare, og hvis vigtige oplysninger om en vare ikke specifikt anmodes om af webstedet, er det sælgers ansvar at proaktivt og i en rettidig, nøjagtig og fuldstændig måde, informere Pilly om disse oplysninger.

e. Hvis en planlagt afhentning ikke gennemføres på grund af noget, som sælgeren gør eller undlader at gøre, har Pilly ret til at opkræve et “Sent afbestillingsgebyr” på 649 kr. fra sælgeren. For eksempel, hvis en sælger undlader at annullere en afhentning mindst (48) timer før den planlagte afhentningsdato, eller hvis Pilly ikke er i stand til at afhente en vare, fordi sælger ikke nøjagtigt beskrev leveringsstedet eller inkluderede al nødvendig levering detaljer, når man arrangerer afhentning af en vare (såsom undladelse af at angive, at der ikke er elevator i bygningen, når leveringen sker til en øverste etage), vil Pilly have ret til at opkræve et gebyr for forsinket afbestilling fra sælgeren.

f. Uanset hvad der er indeholdt i denne Aftale eller enhver anden aftale mellem Sælger og Pilly, har Pilly ret til at nægte at tage en Vare til enhver tid, herunder efter Pilly inspektion af en sådan Vare under en Afhentning. Pilly er ikke forpligtet til at give en begrundelse for sin beslutning om ikke at tage en vare.

g. Sælger giver hermed Pilly ret til at fotografere eller optage en Vare under Afhentning, som krævet af Pilly interne inspektions- og afhentningspolitikker.

4 Titel på genstande

a. Når afhentningen af en vare er gennemført, vil Pilly blive betragtet som ejeren af varen, og ejendomsretten til varen vil være tilfaldet Pilly. Sælger har ingen yderligere ret, ejendomsret eller interesse i varen, herunder retten til at tilbageføre overførslen og få varen tilbage fra Pilly.

b. Ud over at betale til Sælgeren beskrevet i afsnit 5 nedenfor, har Pilly intet ansvar over for Sælger i forbindelse med nogen Vare. Pilly vil heller ikke have noget ansvar over for nogen tredjepart i forbindelse med en Genstand, hvis dette ansvar vedrører tiden før Pilly overtog og ejerskab af Varen. Ethvert sådant ansvar forbliver udelukkende hos Sælger.

5 Øjeblikkeligt tilbud; Indtægtsdeling

a. Pilly sender dig et øjeblikkeligt betalingstilbud for varen efter din afhentning (“Øjeblikkeligt tilbud”). Hvis du accepterer et sådant øjeblikkeligt tilbud, før det udløber, vil du modtage et sådant øjeblikkeligt tilbud, og Pilly har ingen yderligere betalingsforpligtelse over for dig for varen.

b. Hvis Sælger ikke accepterer det Øjeblikkelige Tilbud, før det udløber, er Sælger berettiget til at beholde indtægtsandelen (“Indtægtsandel”) af ethvert beløb, som Pilly modtager fra enhver salg af en Vare til en tredjepart (den ” Fastholdelse af sælger”). Indtægtsandelen bestemmes ud fra den endelige salgspris for en vare. Pilly-indtægtsandelssatserne, der bruges til at beregne den indtægtsandel, som sælgeren modtager, findes på https://pilly.dk/faq/ under Sælge hos Pilly, og derefter trykker på “Hvordan tjener jeg penge hvis Pilly skal håndtere sælget?”. Sælger har ingen ret til at justere Indtægtsandelen, efter at indsendelsen er afsluttet på webstedet. Sælgertilbageholdelsen vil kun være baseret på provenuet, Pilly får fra salgsprovenuet. Det inkluderer ikke beløb modtaget af Pilly for salg eller levering af andre varer eller tjenester, såsom forsikring af en vare eller salg af tilbehøre i forbindelse med en vare.

c. PIlly vil betale Sælgertilbageholdelsen efter en anmodning indsendt af Sælgeren via webstedet. Ydermere har Pilly ingen forpligtelse til nogen Sælgertilbageholdelse tidligere end 30 dage efter den gældende betaling er modtaget af Pilly fra slutkunden. For at undgå tvivl skal Pilly under ingen omstændigheder være forpligtet til at betale nogen tilbageholdelse af betaling til Sælger, medmindre og indtil Pilly faktisk modtager salgsprovenuet for den pågældende vare. PILLY GIVER INGEN REPRÆSENTATION, GARANTI, PAGT, LØFTE ELLER GARANTI FOR, AT EN VARE VIL BLI SOLGT AF PILLY TIL EN TREDJEPART, OG/ELLER AT SÆLGER NØDVENDIGT VIL MODTAGE NOGEN PENGE I FORBINDELSE.

d. Pilly vil betale Sælger ethvert beløb, som Sælger skylder i henhold til denne Aftale, mobilepay, Paypal eller enhver anden rimelig metode, som Pilly vælger efter eget skøn. Det er Sælgers ansvar at give Pilly alle nødvendige oplysninger og at overholde eventuelle krav til en sådan betalingsmetode.

e. Pilly har ret til efter eget skøn at bestemme prisen for salg af varen og til enhver tid at ændre denne pris. Pilly kan, hvis det vælger det, sætte varens salgspris til nul dollars ($0,00).

f. Sælger har kun ret til at modtage Sælgertilbageholdelsen i forbindelse med en Vare indtil 1-årsdagen for den dato, hvor salgsprovenu er modtaget af Pilly, og Sælgertilbageholdelsen stilles til rådighed for Sælger som angivet den siden. Pilly er ikke forpligtet til at betale Sælger noget beløb efter denne dato.

g. Pilly vil betale alle gældende salgs-, brugs- eller andre lignende afgifter i forbindelse med salg af en vare til en tredjepart. Pilly har intet ansvar for at betale nogen form for salg, brug, indkomst eller andre skatter i forbindelse med beløb betalt af Pilly til Sælger.

6 Yderligere vilkår og betingelser

a. Sælger anerkender og accepterer, at Pilly ikke har nogen forpligtelse til at sælge en Vare, og Pilly gør det efter eget skøn. Sælger anerkender og accepterer endvidere, at Pilly har ret til at disponere over en Vare til enhver tid og på hvilken som helst måde, Pilly efter eget skøn beslutter det. Sælger har ikke ret til at tage Varen tilbage fra Pilly.

b. Pilly har ret til efter eget skøn at bestemme, hvordan en Vare skal transporteres, opbevares, repareres, istandsættes eller på anden måde behandles, og Sælger anerkender, at Pilly ikke har noget ansvar over for Sælger, hvis en Vare som følge af Pilly handlinger er beskadiget, ødelagt eller på anden måde skal repareres eller istandsættes.

c. Pilly vil have ret til at reklamere for, promovere eller markedsføre en Vare efter eget skøn og kan i den forbindelse beskrive en Vare på enhver måde, den vælger at gøre det. Pilly vil ikke afsløre Sælgers identitet i nogen sådan reklame, promovering eller markedsføring af en vare uden Sælgers forudgående skriftlige samtykke.

d. Pilly har ret til at overdrage eller uddelegere enhver af sine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til denne aftale til en eller flere tilknyttede selskaber og/eller tredjeparter.

7 Sælgers erklæringer, garantier og ansvar

Sælger indgår, repræsenterer og garanterer hermed Pilly følgende:

a. (i) Sælger har den fulde ret, magt og autoritet til at indgå denne aftale og udføre denne aftale i forbindelse med hver genstand, der leveres til Pilly i henhold til denne aftale; (ii) denne aftale kan håndhæves over for Sælger i overensstemmelse med dennes vilkår; (iii) ingen krav, tilbageholdelsesret eller handlinger eksisterer eller er truet, der ville forstyrre Sælgers evne til at udføre fuldt ud i henhold til denne Aftale, og denne Aftale er gyldig, juridisk og bindende; og (iv) denne aftale ikke krænker og er ikke på anden måde begrænset af nogen anden aftale, som Sælger er part i.

b. Sælgeren er ejeren, eller den behørigt udpegede repræsentant for ejeren, af hver genstand, som sælger overfører til Pilly, og der er ingen panterettigheder, pant, sikkerhedsinteresser eller andre byrder, der påvirker varen på nogen måde. Hvis Pillyanmoder om bevis for disse kendsgerninger, accepterer Sælger, at den straks vil fremlægge et sådant bevis. Hvis Sælger undlader at fremlægge et sådant bevis straks efter det er anmodet om af Pilly, kan Pilly, efter eget valg, erklære denne aftale for ugyldig og uden yderligere kraft eller virkning. I sådanne tilfælde kan Pillyreturnere varen, som den er, uden yderligere ansvar eller forpligtelser overhovedet, herunder med hensyn til skader på varen eller ethvert behov for at udskifte varen. Hvis en anden part på noget tidspunkt fremlægger troværdige beviser for, at han, hun eller den og ikke Sælgeren, var og stadig burde være ejeren af Varen, så er Sælgeren, ud over sine skadesløsholdelsesforpligtelser heri, ansvarlig for evt. og alle omkostninger og udgifter, der er involveret i at returnere en sådan vare til en sådan tredjepart (herunder enhver reparation og/eller istandsættelse, som Pillyefter eget skøn vurderer er passende) eller, hvis Pillybeslutter det, at erstatte en sådan genstand for en sådan tredjepart.

c. Sælgers beskrivelse af varen, som den leverer via webstedet, er nøjagtig og fuldstændig og inkluderer enhver væsentlig defekt, som måske ikke umiddelbart er åbenbar for en person, der inspicerer varen i en kort periode.

d. Selvom billeder, som Sælger leverer af en Vare, kan fremstilles på en sådan måde, at den præsenterer Varen i et smigrende lys, vil intet billede af Varen, som Sælger leverer til Pilly, være blevet redigeret eller ændret på nogen måde for at tilsløre eller ændre udseendet af genstanden eller nogen del af genstanden eller for på anden måde at give en væsentlig urigtig fremstilling af genstanden eller dens tilstand.

8 Pillys erklæringer og garantier

Pilly indgår aftaler, repræsenterer og garanterer, at (i) Pilly har den fulde ret, magt og autoritet til at indgå denne aftale og udføre denne aftale i forbindelse med hver genstand, der leveres til Pilly i henhold til denne aftale; (ii) denne aftale kan håndhæves over for Pilly i overensstemmelse med dens vilkår; (iii) ingen krav, tilbageholdelsesret eller handlinger eksisterer eller er truet, der ville forstyrre Pilly evne til at udføre fuldt ud under denne aftale, og denne aftale er gyldig, juridisk og bindende; og (iv) denne aftale er ikke i modstrid med og er ikke på anden måde begrænset af nogen anden aftale, som Pilly er part i.

9 ANSVARSFRASKRIVELSER OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR.

SÆLGER ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT SÆLGERS TILBEHANDLING AF EN VARE ER PÅ SÆLGERS EGEN RISIKO. UNDTAGET FOR ANSVAR SOM OPSTÅR AF PILLY GROVE FORSØMLIGHED ELLER FORSÆLLEDE VIRKELIG OPFØRSEL, SKAL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER PILLY ELLER DETES DATTERSELSKABER ELLER TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER, ELLER DETES ELLER DERES OFFICERER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, MEDARBEJDERE, ” , TORT (HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING Uagtsomhed) ELLER PÅ ANDEN MÅDE FOR ENHVER INDIREKTE, SÆRLIGE, TILFÆLDELIGE, STRAFFENDE, EKSEMPELISKE ELLER FØLGESKADER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB AF DATA ELLER ANDRE UTIMELIGHEDER, FOR UVEDELIGT, KRAV FRA TREDJEPART, SELVOM PILLY ER BLEVET UNDRETET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, SOM OPSTÅR AF ELLER FØLGE AF ENHVER TRANSAKTION, DER ER UDFØRT ELLER OVERVEJET MED MØBLER. I tilfælde af, at der endelig tildeles skader i forbindelse med denne aftale af en kompetent jurisdiktion, bortset fra ansvar, der opstår som følge af møblerens brutto uagtsomhed eller forsætlig forseelse, det maksimale samlede ansvar for møbler og dets tilknyttede enheder for alle skader, tab og årsager til HANDLING, HVANDEN I KONTRAKT, SKADERIGT (HUN UDEN BEGRÆNSNING Uagtsomhed) ELLER PÅ ANDEN MÅDE I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE VIL VÆRE DET SAMLEDE BELØB, OM NOGET, BETALT ELLER SKAL BETALES TIL SÆLGER FOR EN VARE. HVIS SÆLGER BOR ELLER ER PLACERET I EN JURISDIKTION, SOM NEW JERSEY, HVIS LOVGIVNING FORHINDRER SÆLGER I AT PÅ FULDSTÆNDIG ANSVAR OG RISIKO FOR EN VARE, ER ETHVERT SALG ELLER TJENESTER LEVERET I FORBINDELSE MED EN ET DEL I FORBINDELSE MED EN TRNISTION , PILLY ANSVAR ER BEGRÆNSET I DET STØRSTE OMFANG DET TILLADES AF LOVGIVNINGEN I DEN JURISDIKTION. INGEN HANDLING, DER OPSTÅR I HENHOLD TIL DENNE AFTALE, MÅ ANLEDES PÅ NOGEN TID MERE END TOLV (12) MÅNEDER EFTER FOREKOMSTELSEN AF DE FAKTA, SOM ÅRSAGEN TIL AT OPSTÅS.

10 Erstatning

Sælger skal holde Pilly skadesløs for ethvert krav, søgsmål, sager, omkostninger, udgifter, skader og ansvar, herunder rimelige advokatsalærer og omkostninger, der opstår som følge af, forbundet med eller resulterende fra (i) Sælgers overførsel af en Vare til Pilly, (ii) Varen før titlen på en sådan Vare blev overført til Pilly, eller (iii) Sælgers brud på nogen af bestemmelserne i denne Aftale, herunder dennes repræsentationer, garantier og aftaler , undtagen i det omfang det skyldes Pilly grove uagtsomhed eller forsætlige forseelse.

11 Meddelelser

Alle meddelelser, krav eller samtykker givet af Sælger under denne Aftale vil være skriftlige og vil blive anset for givet, når de leveres til Pilly på følgende e-mailadresse: kontakt@pilly.dk. Eventuelle meddelelser til Sælger kan ske via enten e-mail eller post til e-mail-adressen eller postadressen i Pillys optegnelser eller via positionering på webstedet. Sælger skal rapportere enhver overtrædelse af denne aftale til Pilly på ovenstående e-mailadresse.

12 Diverse

Sælger må ikke overdrage, underlicensere eller på anden måde overføre nogen af Sælgers rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til denne aftale, og ethvert forsøg på at gøre det vil være ugyldigt. Denne aftale kan kun ændres ved en skriftlig aftale, der er gyldigt udført af bemyndigede underskrivere fra parter. Hvis en bestemmelse i denne aftale viser sig at være ugyldig af en domstol med kompetent jurisdiktion, vil ugyldigheden af denne bestemmelse ikke påvirke gyldigheden af de resterende bestemmelser i denne aftale, som forbliver i fuld kraft og virkning. Overskrifter i denne aftale er kun for nemheds skyld og har ingen juridisk betydning eller virkning. Denne Aftale, og ikke adfærden mellem Pilly og Sælger eller enhver handelspraksis, skal kontrollere fortolkningen af denne Aftale, hvad angår leveringen af enhver Vare. Pilly manglende håndhævelse af en bestemt bestemmelse i denne aftale betyder ikke, at Pilly giver afkald på retten til at håndhæve den i fremtiden; Pilly giver afkald på en sådan ret, hvis overhovedet, kun skriftligt udført af en person, der er bemyndiget hertil af Pilly. Denne aftale er bindende for og er til gavn for parterne, deres arvinger, bobestyrere, administratorer, juridiske repræsentanter, efterfølgere og overdragere, med forbehold af bestemmelserne om forbud mod overdragelse. Parterne er enige om, at de ikke vil fremstå som agent, partner eller co-venturer for den anden, og at denne aftale ikke er tilsigtet og ikke skaber et agentur, partnerskab, joint venture eller nogen anden form for forhold bortset fra kontraktforhold. etableret hermed. Denne aftale udgør sammen med vilkårene for brug og eventuelle medfølgende skemaer hele aftalen mellem Pilly og Sælgeren med hensyn til genstanden herfor og erstatter alle tidligere eller samtidige forslag, diskussioner, kommunikationer eller mundtlige eller skriftlige aftaler, der hidtil er indgået.